El perquè del Premi

En aquesta galeria volem exposar només alguna de les facetes que ha desenvolupat l'Enric al llarg de la seva vida de manera totalment voluntària i desinteressada. Algunes de les persones que apareixen a les fotografies com Lluís Siles, Joan Delgado, Jaume Saladrigas, Jaume Solaní, Manel Doz, Manel Macià o Enric Turón entre d'altres. Des d'aquí un homenatge a una generació de lluitadors.


Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more