Relació de premiats

2019 - Sr. ÒSCAR CAMPS (Open Arms)

2022 - Sor LUCIA CARAM - Projecte #Invulnerables

2023 - Equip de Teràpies CAR-T - Campus Vall d'Hebrón